Przejdź do treści
Wczytuję...

Komputery iMac to potężne maszyny zdolne realizować wymagające zadania. Niestety - pracując w warunkach czy to domowych, czy biurowych - pełnią jednocześnie funkcję odkurzaczy zasysających ogromne ilości kurzu, brudu. Problem jest o tyle poważny, że układ chłodzenia tych maszyn zapycha się i przestaje poprawnie funkcjonować. Po pierwsze - komputer nie pracuje wtedy w pełni wydajnie, po drugie istnieje poważne ryzyko wystąpienia usterek, które mogą być bardzo poważne - jak np. przepalenie układu grafiki, procesora. 

Konserwacja Apple iMac

Zaleca się przeprowadzać regularnie kompletną konserwację komputerów iMac. Konserwacja obejmować powinna wymianę pasty termoprzewodzącej oraz czyszczenie układu chłodzenia, jak również wszystkich komponentów urządzenia. 

W naszym serwisie istnieje możliwość zlecenia kompleksowej usługi czyszczenia, konserwacji komputera iMac.